Porsanger bibliotek

Utlånsregler

Låneregler for Porsanger bibliotek

Lånekort

 • Alle over 15 år får lånekort mot å vise legitimasjon. Barn og ungdom under 15 år må ha underskrift fra foresatte for å få lånekort.
 • Utstedelse av første kort er gratis.
 • Du må ha med deg lånekortet når du skal låne noe fra biblioteket.
 • Lånekortet er personlig, d.v.s. at du også er ansvarlig hvis du lar andre låne på ditt kort.
 • Mister du kortet, eller det blir stjålet, må du straks melde fra til biblioteket!
 • Ved tap av lånekortet vil det koste kr. 20,- for å få utstedt nytt lånekort.
 • Husk å melde fra om navne- og adresseforandring!

  Begrensinger på lån og lånetid

  • Du kan vanligvis låne så mange bøker du ønsker.
  • Normal lånetid er 1 måned.
  • For språkkurs er lånetid 2 måneder.
  • DVD-filmer har 7 dager lånetid.
  • Barnehager og andre institusjoner kan inngå egne låneavtaler.

    Fornyelse

   • Lån kan fornyes inntil to ganger ved fremmøte, telefon 48501561 eller via sosiale medier (dersom materialet ikke er reservert av annen låner).

   Reservering

   • Er boka du ønsker utlånt, kan du be om å få den reservert. Du får beskjed når det reserverte materialet kan hentes.

   Lån fra andre bibliotek

   • Bøker som biblioteket ikke selv eier, kan som regel lånes inn fra et annet bibliotek (fjernlån).  For slike lån gjelder eierbibliotekets regler.

   Ansvar

   Det er gratis å låne, men det koster å levere for sent eller å la være å levere
   Eier av lånekortet er ansvarlig for alt som lånes på kortet.

   Purring

   • Hvis du ikke leverer det du har lånt til rett tid, må du betale et purregebyr i skranken neste gang du skal låne.

   Gebyrsatser gjeldende fra 01.09.05:

   Gebyr Voksne Barn
   1. gang kr. 35,- kr. 17,-
   2. gang kr. 70,- kr. 35,-

   Tap av lånerett

   • Du kan miste retten til å låne hvis du ikke overholder lånereglene.

   Erstatning

   • Dersom materialet ikke er innlevert etter 2. gangs purring, anses materialet som tapt og det må erstattes. Det vil da bli sendt ut et erstatningskrav for det tapte/ødelagte materialet.
   • Låner vil måtte betale et faktureringsgebyr på kr. 100,- i tillegg til det beløpet som skal dekke opp for det tapte/ødelagte materialet.
   • Selv om materialet er innlevert eller erstattet, vil låner måtte betale et faktureringsgebyr på kr. 110,-. Dette gebyret må være innbetalt før låner igjen kan benytte seg av låneretten.

   Biblioteket har følgende takster for tapt, eventuelt skadet materiale:

   Erstatningssatser gjeldende fra 01.01.2021:

   Voksen skjønnlitteratur kr. 250-400
   Voksen faglitteratur kr. 300-600
   Barnebøker kr. 200-300
   Lydbøker kr. 300
   Tegneserier kr. 150
   Tidsskrifter kr. 100
   Musikk/CD kr. 250-500
   CD-rom kr. 400-600
   Video (fagfilmer) kr. 200
   Video (spillefilmer) kr. 200-300
   DVD kr. 200-300
   Språkkurs kr. 500-1000

    

   Translate »